Διαμόρφωση ακουστικής

Η ακουστική επεξεργασία αποσκοπεί στη βελτίωση της ""εσωτερικής"" ακουστικής του συγκεκριμένου χώρου, εξαλείφοντας τις ανεπιθύμητες ανακλάσεις και αντηχήσεις, μειώνοντας το χρόνο αντήχησης, *ευνοώντας* (flattering or flattering? κολακεύοντας sound irrelevant in either way) την απόκριση συχνότητας κ. λπ. Η ηχομόνωση φροντίζει να μην εξαπλώνεται ο ήχος από τον συγκεκριμένο χώρο και να απομονώνει τον συγκεκριμένο χώρο από εξωτερικούς θορύβους, όπως οι δομικοί και οι αερομεταφερόμενοι θόρυβοι. Ο ακουστικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία σχεδιασμού των κατασκευών τοίχου, δαπέδου και οροφής, καθώς και των ακουστικών στοιχείων που πρέπει να εγκατασταθούν για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού ηχομόνωσης και της επιθυμητής ακουστικής του χώρου. Κατασκευάζουμε προσαρμοσμένα ακουστικά πάνελ, γεμισμένα με οικολογικό, φυσικό και άκαυστο ηχοαπορροφητικό υλικό. Τα πάνελ έχουν σχεδιαστεί για να συντονίζονται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα απορρόφησης ή ως απορροφητές ευρείας ζώνης συχνοτήτων. Η άλλη πτυχή της ακουστικής επεξεργασίας είναι η διάχυση του ήχου. Με απλά λόγια, η διάχυση του ήχου είναι μια ανάκλαση προς πολλαπλές κατευθύνσεις, η οποία διασκορπίζει το ηχητικό κύμα.


Για να διατηρήσουμε κάποια ζωντανή ακουστική αίσθηση στο δωμάτιο, χρησιμοποιούμε διαχυτήρες και στοιχεία διάχυσης σε πάνελ, σε αντίθεση ή σε συνδυασμό με την απορρόφηση του ήχου. Ο ήχος ανακλάται από αυτά τα στοιχεία, ωστόσο δεν σχηματίζει στάσιμα κύματα, διατηρώντας τον χώρο ηχητικά ουδέτερο χωρίς να τον καθιστά ανηχοϊκό.
Μετά από αυτή τη βασική επεξεργασία, προσθέτουμε παγίδες μπάσων (χαμηλών συχνοτήτων) για να επεξεργαστούμε τις γωνίες του χώρου. Η ενέργεια των μπάσων συσσωρεύεται στις γωνίες μεταξύ των τοίχων και της οροφής του δωματίου. Ανάλογα με την εφαρμογή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε στοιχεία "παγίδες μπάσων" για τις γωνίες για να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση της συσσώρευσης μπάσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η τοποθέτηση ειδικά κατασκευασμένων συντονισμένων παγίδων στο δωμάτιο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων φάσματος.
Συνήθως, όταν εργαζόμαστε σε κρίσιμα ηχητικά περιβάλλοντα, όπως η ακουστική του control room του στούντιο ηχογράφησης ή τα δωμάτια ακρόασης, η εταιρεία μας πραγματοποιεί ακουστικές μετρήσεις σε κάθε στάδιο για την διατήρηση της επιστημονικότητας στη λήψη αποφάσεων ακουστικού σχεδιασμού. Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υλικά και πρότυπα παραγωγής για την κατασκευή των ακουστικών μας στοιχείων, καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία μας.