Ακουστικός Σχεδιασμός

Ο ακουστικός σχεδιασμός του χώρου είναι απαραίτητος για να γίνει ""ηχητικά ουδέτερος"" και ευχάριστος στο αυτί, ανάλογα με την εφαρμογή, καθώς και για να δοθεί η λύση στην ηχομόνωση του συγκεκριμένου χώρου. Ο ακουστικός σχεδιασμός καλύπτει δύο πτυχές της ηχητικής βελτίωσης του κτηρίου, όπως η ακουστική επεξεργασία και η ηχομόνωση (ηχομόνωση). Ας αποσαφηνίσουμε αυτούς τους δύο όρους.Η ακουστική επεξεργασία αποσκοπεί στη βελτίωση της "εσωτερικής" ακουστικής του συγκεκριμένου χώρου, εξαλείφοντας τις ανεπιθύμητες ανακλάσεις και αντηχήσεις, μειώνοντας το χρόνο αντήχησης, επιπεδοποιώντας την απόκριση συχνότητας κλπ. Η ηχομόνωση φροντίζει να μην εξαπλώνεται ο ήχος από τον συγκεκριμένο χώρο και να απομονώνει τον συγκεκριμένο χώρο από εξωτερικούς θορύβους, όπως οι μεταφερόμενοι διαμέσου ύλης και από αέρος θόρυβοι. Ο ακουστικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία σχεδιασμού της κατασκευής τοίχων, δαπέδου και οροφής, καθώς και των ακουστικών στοιχείων που πρέπει να εγκατασταθούν για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού ηχομόνωσης και/ή ακουστικής του χώρου.